PENGELOLA PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

Ir. Syarifuddin, M.Si

Ketua Program Studi

Solikatun, M.Si.

Sekretaris Program Studi

Ir. Siti Nurjannah, M.Si

Ketua Unit Penjamin Mutu

Azhari Evendi, S.Sos., M.A

Ketua LabSosio

Ika Wijayanti, S.Pd., M.A

Ketua Pengelola Jurnal Sosiologi

Muhammad Arwan Rosyadi, S.Sos., M.A

Pembina Himpunan Mahasiswa Sosiologi